Profesionálne dokumenty na mieru

Novinky


Žiadosť prokuratúry - povinné VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení

Obce a mestá majú v zmysle zákona o obecnom zriadení povinnosť vypracovať viaceré konkrétne VZN (referendum, čas predaja v obchode, názvy ulíc...). Prokuratúra začala v ostatnom čase tieto povinnosti obcí kontrolovať...


Výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní - limity, zákazky s nízkou hodnotou, ...

Od 31.3.2022 sa výrazne mení zákon o verejnom obstarávaní - okrem limitov a zmien v postupoch pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nastáva viacero ďalších zmien.


Nové povinnosti zamestnávateľa pri stravovaní zamestnancov od 1.1.2022

Novela Zákonníka práce ukladá zamestnávateľom (teda aj obciam a mestám) od 1.1.2022 novú povinnosť - umožniť zamestnancovi výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.


Spádová materská škola

Od roku 2021 nová povinnosť pre obce - určiť spádovú materskú školu.


Hazardné hry - výrazne jednoduchšie podmienky pre obce

Od novembra 2020 sa už pri vydávaní plošného zákazu umiestnenia herní a kasín nemusí obec preukazovať petíciou obyvateľov.


Prevádzkový poriadok pohrebiska - neprehliadnite

Veľmi dôležité zmeny nastávajú pre obce a mestá v roku 2020 na úseku pohrebníctva.


Hazardné hry po novom

Regulácia hazardu v mestách a obciach má od marca 2019 nové pravidlá.


Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Veľká novela zákona nadobudne účinnosť od nového roku 2019.


Novela zákona o sociálnych službách - zmeny v komunitných plánoch

Novela zákona o sociálnych službách, účinná od 1.1.2018. Aké zmeny v oblasti tvorby komunitných plánov táto novela priniesla?


Váhate, či máte dokument vypracovať sami alebo si ho radšej objednať? Počítajte s nami.

Každý z nás býva niekedy nerozhodný a rozmýšľa: „veď to môžem urobiť aj sám“, alebo: „naozaj sa mi to oplatí“? Takéto pochybnosti sú prirodzené. Spravujete obecné financie, ktorých navyše nikdy nie je na všetko dosť. Preto si 2x rozmyslíte, na čo tieto prostriedky využijete – nikto predsa nechce kúpiť mačku vo vreci. Poďme sa…