Profesionálne dokumenty na mieru

Hazardné hry - výrazne jednoduchšie podmienky pre obce


S účinnosťou od 1.11.2020 nastala zmena zákona o hazardných hrách - ktorá obciam výrazne zjednodušila procesné postupy pri plošnom zákaze umiestnenia herní a kasín na svojom území. Samosprávy už totižto nemusia mať k dispozícii petíciu obyvateľov obce, podpísanú 30 %-mi voličov (ako tomu bolo doteraz) - môžu rovno vydať VZN, ktorým umiestnenie herní a kasín na svojom území zakážu. Samozrejme, musia si splniť povinnosti voči Úradu na reguláciu hazardných hier. Licencie, udelené Úradom ešte pred nadobudnutím účinnosti VZN, ostávajú v platnosti - až do doby, na ktorú bola licencia udelená.