Profesionálne dokumenty na mieru

V období 9.7. - 23.7.2024 čerpáme dovolenku.

O nás


 

 

 

 

Kto sme?

 

Sme tím spolupracovníkov, pracujúcich pod vedením RNDr. Radomíra Babiaka, PhD., ktorý je zároveň odborným garantom pri poskytovaní našich služieb.

 

RNDr. Radomír Babiak, PhD. je odborníkom v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, zameriava sa na problematiku komunálnej sféry.


 Čo robíme?

Vypracúvame obciam dokumentáciu (ako napr.: Štatút obce, Zásady hospodárenia s majetkom obce, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Program rozvoja obce, Program odpadového hospodárstva, Komunitný plán, všeobecne záväzné nariadenia, rôzne smernice, zásady, poriadky a pod.) a poskytujeme poradenstvo.

Využitím našich služieb ušetríte množstvo času, ktorý by ste strávili prácnym štúdiom zákonov a vyhlášok, chodením po školeniach, hľadaním inšpirácie na internete, tvorbou samotných dokumentov a pod.

Portfólio našich služieb postupne rozširujeme, preto ak máte záujem o vypracovanie dokumentu, ktorý na tejto stránke zatiaľ uvedený nie je, neváhajte nás napriek tomu

Ak to bude možné, radi splníme Vaše požiadavky.


Pri objednaní viacerých služieb (ako napr. vypracovanie viacerých dokumentov naraz) ponúkame zľavu z celkovej ceny.


 

Prečo my?

Máme za sebou dlhoročnú prax - mestám a obciam po celom Slovensku sme doposiaľ spracovali množstvo strategických, koncepčných a normotvorných dokumentov z rôznych oblastí legislatívy, ktoré sú na vysokej úrovni po odbornej aj formálnej stránke. Bez problémov vieme obci prispôsobiť aj estetickú stránku dokumentu.

Neustále sa vzdelávame a sledujeme zmeny zákonov tak, aby sme Vám vždy vedeli poskytnúť aktuálne informácie a garanciu, že dokumenty, ktoré pre Vás vypracujeme, sú v súlade s platnou legislatívou. V cene za vypracovanie konkrétneho dokumentu máte započítanú už aj konzultáciu, kde Vám vysvetlíme aké máte možnosti pri riešení daného problému, aké máte povinnosti (napr. voči rôznym inštitúciám, právnickým a fyzickým osobám a pod.), na čo si dávať pozor, čo podľa zákona a príslušných predpisov robiť môžete, čo naopak nesmiete a pod.

 Sme flexibilní, pracujeme rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu. V priebehu pomerne krátkeho času sme naše služby poskytli stovkám spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.