Profesionálne dokumenty na mieru

Referencie


Pracujeme rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu. Našim cieľom je poskytovať samosprávam kvalitné služby na vysokej odbornej úrovni, ktoré sú základom pre dlhodobú spoluprácu. Nič nás neteší viac, ako spokojný zákazník, ktorý sa k nám rád vracia.

Ako môžete vidieť na mape nižšie, neustále sa rozširujeme a spolupracujeme s obcami a mestami po celom Slovensku. Mapa je interaktívna, po kliknutí na ňu budete presmerovaní na stránku, kde si môžete o našich zákazníkoch vyhľadať bližšie informácie (v mape sú uvedené obce a mestá, pre ktoré sme realizovali najmenej jednu zákazku - či už to bolo vypracovanie Programu rozvoja obce, Komunitného plánu sociálnych služieb, akéhokoľvek VZN, Smernice, Zásad a pod.).

 

Referencie-mapa.PNG

 

Čo o nás povedali naši zákazníci?

Vyjadrujem veľkú spokojnosť so službami p. Babiaka, ktorý pre našu obec vypracoval viaceré dokumenty. Výborná kvalita práce po obsahovej aj grafickej stránke, rýchle dodanie dokumentov a nízka cena. Obzvlášť oceňujem aj množstvo prínosných informácií (stručné a jasné zaškolenie), ktoré nám poskytol spolu s odovzdanými dokumentmi. Vynikajúca kvalita poskytovaných služieb.

Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce Široké

 

 

Objednali sme si vypracovanie viacerých dokumentov a boli sme veľmi spokojní. Ušetrili sme si tým množstvo času, dokumenty nám boli dodané rýchlo a spoľahlivo. Chválim aj ústretovosť a komunikáciu – okrem dodania samotných dokumentov nám bolo všetko jasne vysvetlené. Vrelo odporúčam, je to obrovská pomoc pre samosprávu.

Bc. Jana Tureková, starostka obce HolumnicaVyužiť služby p. Babiaka sme sa rozhodli z viacerých dôvodov, a to najmä z odborného, časového, ale aj cenového hľadiska. Počas komunikácie s ním nás prekvapilo široké spektrum praktických rád a poznatkov získaných z praxe, či vysoká miera profesionality. Všetkým maximálne vyťaženým zástupcom "menších" samospráv tieto služby vrelo odporúčam.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce MatiašovceRNDr. Radomír Babiak, PhD. v  roku 2015 pre obec Gerlachov vypracoval PHSR. Komunikácia bola na veľmi dobrej úrovni. Všetky dotazy a požiadavky zo strany obce boli zapracované. Bol som veľmi spokojný s prístupom, spôsobom a rýchlosťou vyhotovenia dokumentu.

Mgr. Ján Hroboň, starosta obce GerlachovObec Sulín bola veľmi spokojná s rýchlym a kvalitne  vypracovaným PHSR. Súčasťou programu boli dotazníky, v ktorých sa mohli občania obce vyjadriť k možným problémom, mohli vyjadriť svoje názory, postrehy a návrhy na zlepšenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Tieto boli zapracované do PHSR. Komunikácia so spracovateľom bola na veľmi dobrej úrovni, cena primeraná veľkosti našej obce.

Obec Sulín

 

 

So službami pri vypracovaní dokumentov pre obec Abrahámovce, ktoré vypracoval RNDr. Radomír Babiak, PhD., som bol veľmi spokojný, či už rýchlosťou vyhotovenia, kvalitou, prístupom pri konzultáciách. Taktiež sú tieto služby cenovo prístupné.

Mgr. Miloš Pitko, starosta obce Abrahámovce

 

 

Pán Babiak nám pomáhal s prípravou PHSR, VZN a smerníc. Oceňujem hlavne profesionalitu a odbornú stránku. Všetko prebiehalo na báze osobných stretnutí, na ktorých sme si odkomunikovali všetky potrebné záležitosti k danej téme. Mňa osobne táto spolupráca výrazne odbremenila.

Daniel Jurek, starosta obce Bušovce