Profesionálne dokumenty na mieru

Referencie


Pracujeme rýchlo, kvalitne a za rozumnú cenu. Našim cieľom je poskytovať samosprávam kvalitné služby na vysokej odbornej úrovni, ktoré sú základom pre dlhodobú spoluprácu. Nič nás neteší viac, ako spokojný zákazník, ktorý sa k nám rád vracia.

Ako môžete vidieť na mape nižšie, neustále sa rozširujeme a spolupracujeme s obcami a mestami po celom Slovensku. Mapa je interaktívna, po kliknutí na ňu budete presmerovaní na stránku, kde si môžete o našich zákazníkoch vyhľadať bližšie informácie (v mape sú uvedené obce a mestá, pre ktoré sme realizovali najmenej jednu zákazku - či už to bolo vypracovanie Programu rozvoja obce, Komunitného plánu sociálnych služieb, akéhokoľvek VZN, Smernice, Zásad a pod.).

 

Referencie-mapa.jpg

 

Čo o nás povedali naši zákazníci?

 

Objednali sme si vypracovanie viacerých dokumentov a boli sme veľmi spokojní. Ušetrili sme si tým množstvo času, dokumenty nám boli dodané rýchlo a spoľahlivo. Chválim aj ústretovosť a komunikáciu – okrem dodania samotných dokumentov nám bolo všetko jasne vysvetlené. Vrelo odporúčam, je to obrovská pomoc pre samosprávu.

Bc. Jana Tureková, starostka obce HolumnicaVyužiť služby p. Babiaka sme sa rozhodli z viacerých dôvodov, a to najmä z odborného, časového, ale aj cenového hľadiska. Počas komunikácie s ním nás prekvapilo široké spektrum praktických rád a poznatkov získaných z praxe, či vysoká miera profesionality. Všetkým maximálne vyťaženým zástupcom "menších" samospráv tieto služby vrelo odporúčam.

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce MatiašovceRNDr. Radomír Babiak, PhD. v  roku 2015 pre obec Gerlachov vypracoval PHSR. Komunikácia bola na veľmi dobrej úrovni. Všetky dotazy a požiadavky zo strany obce boli zapracované. Bol som veľmi spokojný s prístupom, spôsobom a rýchlosťou vyhotovenia dokumentu.

Mgr. Ján Hroboň, starosta obce GerlachovObec Sulín bola veľmi spokojná s rýchlym a kvalitne  vypracovaným PHSR. Súčasťou programu boli dotazníky, v ktorých sa mohli občania obce vyjadriť k možným problémom, mohli vyjadriť svoje názory, postrehy a návrhy na zlepšenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Tieto boli zapracované do PHSR. Komunikácia so spracovateľom bola na veľmi dobrej úrovni, cena primeraná veľkosti našej obce.

Obec Sulín

   

 

Pán Babiak nám pomáhal s prípravou PHSR, VZN a smerníc. Oceňujem hlavne profesionalitu a odbornú stránku. Všetko prebiehalo na báze osobných stretnutí, na ktorých sme si odkomunikovali všetky potrebné záležitosti k danej téme. Mňa osobne táto spolupráca výrazne odbremenila.

Daniel Jurek, starosta obce Bušovce