Profesionálne dokumenty na mieru

Žiadosť prokuratúry - povinné VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení


Zákon o obecnom zriadení v § 4 ods. 5 ustanovuje obciam a mestám povinnosť prijať viaceré VZN (napr. ohľadom konania miestneho referenda, ohľadom času predaja v obchode a času poskytovania služieb, ohľadom názvov ulíc a ďalšie). Počas jari 2022 začali okresné prokuratúry na Slovensku tieto povinnosti obcí a miest kontrolovať - či obce a mestá takéto VZN majú prijaté; ak áno - čo konkrétne vo VZN upravujú; ak nie - z akého dôvodu takéto VZN neprijali.

 

Ak Vašej obci / mestu niektoré z týchto VZN chýba, príp. ak si želáte nejaké VZN prekontrolovať a poznať náš názor na jeho súlad/nesúlad s legislatívou, neváhajte nás kontaktovať.