Profesionálne dokumenty na mieru

Pozitívne zmeny v zákone o štátnej správe v školstve


V rámci legislatívnej smršte, ktorá sa v parlamente odohrala najmä počas prvej polovice roka 2023, boli poslancami NR SR schválené aj niektoré pozitívne zmeny - medzi nich zaraďujeme aj zrušenie povinnosti pre obce vydávať každoročne VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školy a školského zariadenia na území obce.

Táto zmena nastáva z dôvodu schválenia zákona č. 182/2023 Z. z., ktorý  s účinnosťou od 1.9.2023 mení (o.i.) aj § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve. Tzn., že obce počnúc rokom 2023 už nemajú povinnosť takéto VZN vydávať.