Profesionálne dokumenty na mieru

Spádová materská škola


Od školského roka 2021/2022 sa zaviedlo povinné predprimárne vzdelávanie. To znamená, že každý "predškolák" musí povinne chodiť do MŠ. S tým súvisí aj ďalšia zákonná povinnosť pre obce - pre deti s trvalým pobytom v obci určiť spádovú materskú školu tak, aby každé a jedno dieťa z obce vedelo, ktorá MŠ je preň "spádovou" ("spád materskej školy" je nový terminus technicus, ktorý bol v tejto súvislosti zavedený). Spádovú materskú školu je pritom obec povinná určiť formou VZN.

No s týmito všetkými skutočnosťami sa vynárajú rôzne otázky:

Čo ak je obec / mesto zriaďovateľom viacerých MŠ? Ako určiť "spád"?
A čo ak obec NIE JE zriaďovateľom žiadnej MŠ? Ako určiť "spád"? Čo má obec robiť a aké má možnosti?
Čo ak sa mi do MŠ hlási predškolák z inej obce? Som ako riaditeľ povinný ho prijať? Ale kapacita MŠ je obmedzená. Čo s deťmi z našej obce, ktoré ešte nie sú predškolákmi a ktorým sa potom neujde miesto?

 

Nezabudnite si teda splniť svoju povinnosť. A ak potrebujete pomoc, sme tu pre Vás Smile