Profesionálne dokumenty na mieru

Váhate, či máte dokument vypracovať sami alebo si ho radšej objednať? Počítajte s nami.


 

Každý z nás býva niekedy nerozhodný a rozmýšľa: „veď to môžem urobiť aj sám“, alebo: „naozaj sa mi to oplatí“? Takéto pochybnosti sú prirodzené. Spravujete obecné financie, ktorých navyše nikdy nie je na všetko dosť. Preto si 2x rozmyslíte, na čo tieto prostriedky využijete – nikto predsa nechce kúpiť mačku vo vreci. Poďme sa teda na proces vypracovania dokumentov pozrieť bližšie.

 Pripravili sme pre Vás jednoduchú tabuľku. Takúto tabuľku (pomôcku) si môžete sami vyplniť pri každom z dokumentov. Porovnajte si sumu, ktorú by ste vynaložili na zaobstaranie dokumentu vlastnou cestou so sumou, ktorú by ste za vypracovanie dokumentu zaplatili nám. Rovnako si porovnajte aj množstvo času, ktorý potrebujete venovať na zaobstaranie dokumentu vlastnou cestou a prostredníctvom nás. A na základe takéhoto porovnania následne zhodnoťte, čo je pre Vašu obec efektívnejšie a hospodárnejšie Smile.

 

Príklad č. 1:

Predpokladajme, že obec potrebuje zaobstarať a schváliť Komunitný plán sociálnych služieb.

 Tabuľka pre Komunitný plán - vypĺňajte druhý stĺpec.

Možnosť A

vypracujete si sami

Počet hodín, ktoré musíte vynaložiť

Možnosť B

objednáte si dokument

Počet hodín, ktoré musíte vynaložiť
1 - musíte si naštudovať zákon – ak chcete vypracovať dokument bez legislatívnych chýb, musíte túto legislatívu ovládať   1 - kontaktujete nás. Dohodneme si podmienky spracovania dokumentu, vysvetlíme Vám všetko potrebné, čo potrebujete vedieť  max. 0,5
2 - pravdepodobne budete pátrať na webe iných obcí, aby ste získali obraz o tom, ako taký dokument vyzerá a čo sa v ňom rieši   2 - poskytnete nám podklady na vypracovanie  cca 0,5
3 - ak máte nejasnosti ohľadom zákona, príp. ohľadom toho, čo všetko môžete/nemôžete/musíte v dokumente riešiť – budete pátrať (volať, písať, vypytovať sa...)      
 4 - Ak už Vám je všetko jasné, môžete pokračovať. Aby ste sa vyhli prípadným neskorším zbytočným opravám a korekciám, musíte si dopredu pripraviť štruktúru dokumentu – ešte pred začatím písania si čo najdôkladnejšie premyslieť čo, kde, ako a prečo bude uvedené (aby to, čo napíšete, malo hlavu aj pätu a aby to aj nejako vyzeralo)      
 5 - musíte si pripraviť podklady (štatistiky, prepočty, rôzne informácie, ktoré uvediete v dokumente a pod.)      
 6 - môžete písať. Pri odhade času stráveného písaním samotného dokumentu nezabudnite ešte zohľadniť Vaše zručnosti a schopnosti z hľadiska ovládania MS word (príp. iného programu, ktorý používate) – či viete využívať funkcie tohto programu a ako rýchlo a efektívne viete s dokumentom narábať/upravovať a pod.      
       
 Výsledok:      
Predpokladaný počet hodín, ktoré vynaložíte na získanie dokumentu vlastným spracovaním SPOLU:   Predpokladaný počet hodín, ktoré vynaložíte na získanie dokumentu objednávkou našich služieb SPOLU:  1
 Suma vynaložená na získanie dokumentu (eur)*:   Suma vynaložená na získanie dokumentu (eur):  100

A nezabudnite!

kým toto všetko robíte, Vaša ostatná práca „stojí“.
   

A nezabudnite!

kým my Vám pripravujeme dokument, Vy sa venujete Vašim ostatným pracovným povinnostiam.
 

* Predpokladaný počet hodín, ktoré potrebujete na spracovanie dokumentu vo vlastnej réžii, vynásobte Vašou hodinovou cenou práce (pretože presne toľko ide z obecných financií na Váš plat. Pomôcka: hodinová cena práce = Vaša hodinová hrubá mzda x 1,35). Konečný vzorec, ktorým zistíte aká suma z obecných peňazí bola potrebná na získanie dokumentu, ktorý ste vypracovali vo vlastnej réžii, je teda nasledovný: SUMA (€) = počet hodín práce x Vaša hodinová hrubá mzda x 1,35.

 

Príklad č. 2:

Predpokladajme, že obec potrebuje prijať VZN o používaní pyrotechniky.

 Tabuľka pre VZN o používaní pyrotechniky - vypĺňajte druhý stĺpec.

Možnosť A

vypracujete si sami

Počet hodín, ktoré musíte vynaložiť

Možnosť B

objednáte si dokument

Počet hodín, ktoré musíte vynaložiť
1 - musíte si naštudovať zákon, nariadenie vlády a vyhlášku banského úradu – ak chcete vypracovať dokument bez legislatívnych chýb, musíte túto legislatívu ovládať   1 - kontaktujete nás. Dohodneme si podmienky spracovania VZN, vysvetlíme Vám všetko potrebné, čo potrebujete vedieť a zároveň nám poskytnete podklady (stačí telefonicky, príp. e-mailom) na vypracovanie  max. 0,5
2 - pravdepodobne budete pátrať na webe iných obcí, aby ste získali obraz o tom, ako také VZN vyzerá a čo sa v ňom rieši      
3 - ak máte nejasnosti ohľadom zákona, príp. ohľadom toho, čo všetko môžete/nemôžete/musíte vo VZN riešiť – budete pátrať (volať, písať, vypytovať sa...)      
 4 - Ak už Vám je všetko jasné, môžete pokračovať. Aby ste sa vyhli prípadným neskorším zbytočným opravám a korekciám, musíte si dopredu pripraviť štruktúru dokumentu – ešte pred začatím písania si čo najdôkladnejšie premyslieť čo, kde, ako a prečo bude uvedené (aby to, čo napíšete, malo hlavu aj pätu a aby to aj nejako vyzeralo)      
 5 - musíte si pripraviť podklady (informácie, obmedzenia, sankcie - ktoré uvediete vo VZN)      
 6 - môžete písať. Pri odhade času stráveného písaním samotného VZN nezabudnite ešte zohľadniť Vaše zručnosti a schopnosti z hľadiska ovládania MS word (príp. iného programu, ktorý používate) – či viete využívať funkcie tohto programu a ako rýchlo a efektívne viete s dokumentom narábať/upravovať a pod.      
       
 Výsledok:      
Predpokladaný počet hodín, ktoré vynaložíte na získanie VZN vlastným spracovaním SPOLU:   Predpokladaný počet hodín, ktoré vynaložíte na získanie VZN objednávkou našich služieb SPOLU:  0,5
 Suma vynaložená na získanie VZN (eur)*:   Suma vynaložená na získanie VZN (eur):  40

A nezabudnite!

kým toto všetko robíte, Vaša ostatná práca „stojí“.
   

A nezabudnite!

kým my Vám pripravujeme návrh VZN, Vy sa venujete Vašim ostatným pracovným povinnostiam.
 

* Predpokladaný počet hodín, ktoré potrebujete na spracovanie dokumentu vo vlastnej réžii, vynásobte Vašou hodinovou cenou práce (pretože presne toľko ide z obecných financií na Váš plat. Pomôcka: hodinová cena práce = Vaša hodinová hrubá mzda x 1,35). Konečný vzorec, ktorým zistíte aká suma z obecných peňazí bola potrebná na získanie dokumentu, ktorý ste vypracovali vo vlastnej réžii, je teda nasledovný: SUMA (€) = počet hodín práce x Vaša hodinová hrubá mzda x 1,35.

 

Ak ste dočítali až tu a zistili, že sa Vám naše služby využiť oplatí, tešíme sa.

Kontaktujte nás, veľmi radi Vám pomôžeme.