Profesionálne dokumenty na mieru

Potreba úpravy vnútorného predpisu o protispoločenskej činnosti


Zdroj obrázka: https://www.governanceinstitute.com.au/resources/governance-directions/volume-72-number-11/why-aligning-anti-corruption-and-human-rights-approaches-makes-good-business-sense/

 

V priebehu roku 2023 sa až 3x mení zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (k 1.7., 1.9. a 1.10. 2023). V rámci týchto zmien sa (o.i.) upravujú niektoré práva, povinnosti a postupy pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a ochrane osôb, ktoré takúto protispoločenskú činnosť nahlásia. Zároveň sa menia a dopĺňajú aj niektoré ustanovenia, ktoré musia byť vo vnútornom predpise obce (či už ho má obec vydaný vo forme smernice, zásad, príp. predpisu s iným názvom) povinne upravené. V záujme zosúladenia svojho vnútorného predpisu s platnou legislatívou je teda potrebné, aby si obec tento predpis aktualizovala v zmysle zákona.