Profesionálne dokumenty na mieru

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní


S účinnosťou od 1. januára 2019 dôjde k ďalšej novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - ktorá tentokrát výrazne zmení podmienky a postupy vo verejnom obstarávaní. Pre obce je dôležité najmä to, že na zákazky do 5 000 eur sa už zákon o verejnom obstarávaní vzťahovať nebude (avšak, samozrejme, tým nechceme tvrdiť, že pri obstarávaní tovarov a služieb v hodnote do 5 000 eur by obec nemala postupovať hospodárne). Okrem úpravy niektorých postupov sa však opätovne (po viacerých zmenách v rokoch 2017 a 2018) menia aj limity vo verejnom obstarávaní.