Profesionálne dokumenty na mieru

Zmena stravného pri pracovnej ceste od 1.10.2023


Zdroj obrázka: www.123rf.com

 

Dňa 22.09.2023 bolo v Zbierke zákonov zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o cestovných náhradách, ktorým s účinnosťou od 1.10.2023 dochádza k zmenám výšky stravného. Pri pracovnej ceste v rámci časového pásma 5 až 12 hodín sa suma stravného mení zo 7,30 € na 7,80 €. Keďže na túto veličinu sú naviazané ďalšie povinné príspevky zamestnávateľa v oblasti stravovania, odporúčame obciam a mestám, aby si skontrolovali svoje vnútorné predpisy - či v nadväznosti na zmenu legislatívy nie je nutné zmeniť aj svoj príslušný vnútorný predpis tak, aby obec všetky tieto príspevky na úseku stravovania poskytovala svojim zamestnancom v súlade s platnou legislatívou.