Profesionálne dokumenty na mieru

Archív


Hľadať Medzi Novinkami

Zmena stravného pri pracovnej ceste od 1.10.2023

Od 1.10.2023 sa mení výška stravného. To má za následok zmeny minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ako aj ďalšie skutočnosti.
Iné Články Štítky Zdroj obrázka: www.123rf.com   Dňa 22.09.2023 bolo v Zbierke zákonov zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o cestovných náhradác… https://www.dokumentypreobce.sk/archiv/zmena-stravneho-pri-pracovnej-ceste-od-1102023/

Nové povinnosti zamestnávateľa pri stravovaní zamestnancov od 1.1.2022

Novela Zákonníka práce ukladá zamestnávateľom (teda aj obciam a mestám) od 1.1.2022 novú povinnosť - umožniť zamestnancovi výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.
Iné Články Štítky Zdroj obrázka: www.123rf.com   Na úseku stravovania má každý zamestnávateľ viaceré povinnosti. Svojim zamestnancom môže zabezpečovať stravovanie priamo v je… https://www.dokumentypreobce.sk/archiv/nove-povinnosti-zamestnavate-pri-stravovani-zamestnancov-od-112022/