Profesionálne dokumenty na mieru

Archív


Hľadať Medzi Novinkami

Výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní - limity, zákazky s nízkou hodnotou, ...

Od 31.3.2022 sa výrazne mení zákon o verejnom obstarávaní - okrem limitov a zmien v postupoch pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nastáva viacero ďalších zmien.
Iné Články Štítky Zákon o verejnom obstarávaní sa od 30.3.2022 výrazne mení. Zvyšujú sa limity - napr. limit pre zákazky malého rozsahu sa zvyšuje z 5 000 € na 10 000 €. Rovnako s… https://www.dokumentypreobce.sk/archiv/vyrazne-zmeny-vo-verejnom-obstaravani-limity-zakazky-s-nizkou-hodnotou/

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní

Veľká novela zákona nadobudne účinnosť od nového roku 2019.
Iné Články Štítky S účinnosťou od 1. januára 2019 dôjde k ďalšej novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - ktorá tentokrát výrazne zmení podmienky a postupy vo vere… https://www.dokumentypreobce.sk/archiv/zmeny-v-zakone-o-verejnom-obstaravani/