Profesionálne dokumenty na mieru

Archív


Hľadať Medzi Novinkami

Zásady hospodárenia a novela zákona o majetku obcí

Od 1.11.2023 sa výrazne mení zákon o majetku obcí, kvôli čomu je nutné aktualizovať Zásady hospodárenia s majetkom obce
Iné Články Štítky Zdroj obrázka: https://www.vecteezy.com/vector-art/3863098-front-of-urban-houses-along-the-street   Dňa 1.11.2023 nadobúda účinnosť novela zákona o majetku ob… https://www.dokumentypreobce.sk/archiv/zmena-zakona-o-majetku-obci/