Profesionálne dokumenty na mieru

Sadzobník správnych poplatkov


Povinnosť zverejniť Sadzobník správnych poplatkov ukladá obci § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Tento sadzobník sa následne vypracúva podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Vo „svojom“ sadzobníku obec uvádza len tie správne poplatky, ktoré sa vzťahujú k jej kompetenciám a ktoré je teda na základe rôznych predpisov oprávnená vyberať.

 

Sadzobník správnych poplatkov prispôsobíme na podmienky vašej obce tak, aby ste ho mohli rovno zverejniť. Ak si u nás objednáte vypracovanie aj iných dokumentov, sadzobník Vám v prípade záujmu dodáme bezplatne.