Profesionálne dokumenty na mieru

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva


Vypracovanie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva nariaďuje obci § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Obec by si mala dať záležať na tom, aby mala prijatý kvalitne spracovaný Rokovací poriadok. Taký, ktorý rieši rôzne situácie v rámci zasadnutia OZ (podrobnosti ohľadom schvaľovania dokumentov, prijímania uznesení, priebehu rozpravy, prípravy podkladov pre poslancov, vystupovania verejnosti na zasadnutí OZ a mnoho ďalších).  Najmä v menších obciach sa niekedy stretávame s názorom "však nám to ani netreba, u nás všetko ide hladko". Naša odpoveď znie - "netreba" Vám dobre spracovaný Rokovací poriadok dovtedy, kým sa niečo nestane. Ak sa už stane - a obec riešenie, resp. postup v takejto situácii dobre rozpracovaný v Rokovacom poriadku nemá, nastáva problém (pre ilustráciu možno použiť napr. nechválne známe Fekišovce).

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva schvaľuje výlučne obecné zastupiteľstvo.


Ponúkame Vám vypracovanie kvalitného Rokovacieho poriadku, prispôsobeného potrebám Vašej obce.