Profesionálne dokumenty na mieru

Program odpadového hospodárstva


POH

Od 27.12.2019 je platný zákon č. 460/2019, ktorý predstavuje pomerne rozsiahlu novelu zákona o odpadoch (79/2015). Účinnosť jednotlivých ustanovení tejto novely je rozdelená na viacero "etáp". Každopádne - to, čo je dôležité z hľadiska tvorby Programov odpadového hospodárstva - s účinnosťou od 27.12.2019 už obce a mestá nemajú povinnosť mať vypracovaný Program odpadového hospodárstva. POH si už vypracúvajú len jednotlivé kraje (a, samozrejme, aj SR).

Napriek tomu, že sme touto novelou prišli o časť agendy, ktorú v rámci nášho poradenstva obciam poskytujeme, uvedený krok zo strany zákonodarcu (zrušenie povinnosti mať vypracovaný POH) považujeme za dobrý a pre jednotlivé obce a mestá prínosný.  POH bol totižto dokument, ktorý v reálnom živote obcí a miest v podstate dokopy nič neriešil...