Profesionálne dokumenty na mieru

Komunitný plán sociálnych služieb


 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030 (ktoré vypracúva Ministerstvo).

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 - 2030 boli vydané dňa 12.3.2021. To znamená, že najneskôr do 11.9.2021 je v zmysle zákona každá obec a mesto povinná zosúladiť svoj KPSS s Národnými prioritami (predložiť aktualizovaný alebo nový KPSS na schválenie obecnému/mestskému zastupiteľstvu - túto povinnosť nariaďuje obciam a mestám zákon o sociálnych službách).

 

Čo Vám ponúkame?

Ponúkame Vám

 • vypracovanie nového Komunitného plánu sociálnych služieb  alebo
 • aktualizáciu Vášho "starého" KPSS (túto možnosť však považujeme len za okrajovú, nakoľko v nadväznosti na rozsah zmien a nových povinných náležitostí, ktoré komunitný plán musí obsahovať, je oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie vypracovať rovno nový KPSS).

 

Čo tým získate?

Vypracovaním komunitného plánu prostredníctvom našej spoločnosti získate dokument, ktorý

 • je na vysokej odbornej úrovni,
 • je v súlade s novým zákonom,
 • dobre vyzerá a
 • ktorý získate za rozumnú cenu.

 No a na zahodenie určite nie je ani ČAS, ktorý tým taktiež získate. Nemusíte sa v podstate o nič starať - všetko vybavíme za Vás a Vy sa tak pokojne môžete venovať svojim ostatným pracovným povinnostiam Smile.

 

Čo treba urobiť?

Kontaktovať nás Smile. Či už

 • telefonicky: 0902 460 518,
 • emailom na adresu: dokumentypreobce@gmail.com
 • alebo cez náš kontaktný formulár.

 

Aký bude nasledujúci postup?

Telefonicky alebo emailom Vám:

 • podrobne vysvetlíme celý postup spracovania dokumentu (najmä čo všetko treba pri jeho spracovaní dodržať),
 • vyžiadame si od Vás potrebné podklady,
 • dohodneme ďalšie potrebné náležitosti,
 • spracovaný NÁVRH Komunitného plánu Vám zašleme na pripomienkovanie,
 • upravíme dokument podľa Vašich prípadných pripomienok,
 • zašleme Vám vypracovaný dokument,
 • HOTOVO.

Následne potrebujete tento komunitný plán už len schváliť v zastupiteľstve a do 15 dní od schválenia ho zaslať na VÚC.