Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o určení názvov ulíc


VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci

 

Vypracovanie tohto VZN je povinné pre každú obec na Slovensku - nariaďuje to § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení názvov ulíc, vrátane prehľadného grafického spracovania a vyznačenia jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev v obci.