Profesionálne dokumenty na mieru

O nás


Kto sme ?

Sme tím spolupracovníkov, pracujúcich pod vedením RNDr. Radomíra Babiaka, PhD., ktorý je zároveň odborným garantom pri poskytovaní našich služieb.

 

RNDr. Radomír Babiak, PhD. je odborníkom v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, zameriava sa na problematiku komunálnej sféry.

Čo robíme ?

Vypracúvame pre obce dokumenty, ako napr.:

Komunitné plány, Programy odpadového hospodárstva, Bezpečnostnú dokumentáciu, Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Všeobecne záväzné nariadenia, Smernice, Zásady, Poriadky

príp. inú dokumentáciu podľa potreby.

 

Ponúkame buď kompletné spracovanie dokumentov na kľúč alebo (v niektorých prípadoch) samostatnú šablónu, ktorú si sami vyplníte podľa návodu k danej šablóne.

Každé z riešení je pre Vás jednoduché – či už si objednáte spracovanie na kľúč alebo len šablónu dokumentu. Ušetríme Vám množstvo času, ktorý by ste strávili prácnym štúdiom zákonov a vyhlášok, chodením po školeniach, hľadaním inšpirácie na internete, tvorbou samotných dokumentov a pod.

Pozrite si kompletnú ponuku našich služieb.

Portfólio našich služieb postupne rozširujeme, preto ak máte záujem o vypracovanie dokumentu, ktorý na tejto stránke zatiaľ uvedený nie je, neváhajte nás napriek tomu kontaktovať.

POZOR

pri objednaní viacerých služieb Vám ponúkame zľavu z celkovej ceny.

Prečo my ?

Neustále sa vzdelávame a sledujeme zmeny zákonov tak, aby sme Vám vždy vedeli poskytnúť aktuálne informácie a garanciu, že dokumenty, ktoré pre Vás vypracujeme, sú v súlade s platnou legislatívou. V cene za vypracovanie konkrétneho dokumentu máte započítanú už aj konzultáciu, kde Vám vysvetlíme aké máte možnosti pri riešení daného problému, aké máte povinnosti (napr. voči rôznym inštitúciám, právnickým a fyzickým osobám a pod.), na čo si dávať pozor, čo podľa zákona a príslušných predpisov robiť môžete, čo naopak nesmiete a pod.

 

Spracovali sme už množstvo dokumentov z rôznych oblastí legislatívy, ktoré sú na vysokej úrovni tak po odbornej, ako aj formálnej stránke. Bez problémov vieme obci prispôsobiť aj estetickú stránku dokumentu. Sme flexibilní, pracujeme rýchlo, kvalitne a za nízku cenu. V priebehu pomerne krátkeho času sme naše služby poskytli desiatkam spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.