Profesionálne dokumenty na mieru

Smernice, Zásady a iné vnútorné predpisy ▼


Smernice, Zásady a iné interné normatívne akty prijíma buď starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo. Záleží to od povahy dokumentu a od toho, ako to má obec nastavené vo svojom Štatúte.

 

Vypracujeme Vám vnútorný predpis podľa ponuky vľavo.


Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. Ak máte záujem o vypracovanie dokumentu, ktorý na tejto stránke uvedený nie je, neváhajte nás napriek tomu kontaktovať. Radi sa prispôsobíme a vynasnažíme sa vypracovať Vám dokument podľa Vašich predstáv.