Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o hazardných hrách


 

Toto VZN sa vydáva na základe zákona č. 30/2019 o hazardných hrách, ktorý je účinný od 1.3.2019. Obec si hazardné hry na svojom území môže regulovať v podstate tromi spôsobmi:

  1. Môže vydať plošný zákaz umiestnenia herní a kasín na území celej obce. Avšak aby tak mohla urobiť, musí mať najprv v rukách petíciu obyvateľov (podpísanú 30 %-ami voličov). Následne na to môže vydať VZN, v ktorom uvedie plošný zákaz umiestňovania herní a kasín - herne a kasína, ktoré budú neskôr chcieť získať od Úradu pre reguláciu hazardných hier individuálnu licenciu na prevádzkovanie, túto licenciu na základe prijatého VZN od Úradu nedostanú.
  2. Môže vydať VZN, v ktorom zakáže umiestnenie herní bližšie ako 200 m od škôl, niektorých zariadení soc. služieb, ubytovní mládeže a pod.
  3. Môže vydať VZN, v ktorom zakáže prevádzkovanie niektorých hazardných hier iba v určité dni v roku. Zakázať prevádzkovanie hier týmto spôsobom však môže iba na max. 12 dní v roku.

 

Samozrejme, s reguláciou hazardných hier na území obce sa spájajú rôzne "špeciálne" ustanovenia.

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o hazardných hrách, prispôsobeného Vašim potrebám.