Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o chove, vodení a držaní psov


Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

 

Obec si v tomto VZN upravuje:

  • miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa,
  • miesta, kde je zakázaný vstup so psom,
  • sumu úhrady za náhradnú známku pre psa,
  • podrobnosti o vodení psa,
  • podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

 

Ide o pomerne krátke a „jednoduché“ VZN, no vzhľadom na prokurátorskú prax (z hľadiska kontroly vydávania týchto VZN – teda protestov prokurátorov) odporúčame venovať vo VZN pozornosť vymedzeniu priestorov, na ktorých chce obec zakázať voľný pohyb psov alebo vstup so psom.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o chove, vodení a držaní psov.