Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb


Toto VZN je povinná vydať každá obec, a to podľa zákona o obecnom zriadení. Obec je v tomto VZN splnomocnená upraviť prevádzkovú dobu v zariadeniach obchodov a služieb.

 

Ide o pomerne krátke a „jednoduché“ VZN, no vzhľadom na prokurátorskú prax (z hľadiska kontroly vydávania týchto VZN – teda protestov prokurátorov) odporúčame venovať vo VZN pozornosť niektorým ustanoveniam, ktoré si obce do nariadení zvyknú zakomponovať, avšak niektorí prokurátori následne takéto nariadenia napadajú.

 

Ponúkame Vám vypracovanie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.