Profesionálne dokumenty na mieru

Všeobecne záväzné nariadenia ▼


Všeobecne záväzné nariadenia prijíma obecné zastupiteľstvo. Proces prijímania, schvaľovania, vydávania ako aj ďalšie náležitosti ohľadom VZN upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Veľmi radi Vám vypracujeme Všeobecne záväzné nariadenie podľa ponuky vľavo.


Ponuku našich služieb neustále rozširujeme. Ak máte záujem o vypracovanie VZN, ktoré na tejto stránke uvedené nie je, neváhajte nás napriek tomu kontaktovať. Radi sa prispôsobíme a vynasnažíme sa vypracovať Vám dokument podľa Vašich predstáv.

1

2

3