Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o poskytovaní informácií


Smernica o poskytovaní informácií  sa vypracúva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Ide o predpis, ktorý je obec povinná vydať podľa uvedeného zákona.

 

Okrem Smernice samotnej, ktorá musí byť zverejnená na webe obce, má obec povinnosť poskytovať aj ďalšie informácie, ktoré sú spomenuté v zákone o slobode informácií. Poskytovanie informácií verejnosti pritom zahŕňa:

a) povinné zverejňovanie informácií (obec má povinnosť zverejňovať ich automaticky, bez toho, aby ktokoľvek musel o tieto informácie žiadať),
b) sprístupnenie informácií na žiadosť.

 

Aby sa Váš príslušný zamestnanec, do ktorého agendy patrí zákon o slobode informácií, nemusel trápiť a zbytočne márniť čas povinnou byrokraciou, spolu s vypracovanou Smernicou má už obec v cene započítané aj dodanie vzorových formulárov, ktoré súvisia s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie informácií a ktoré Vám poskytneme v elektronickej forme – ako napr.:

  • Žiadosť o poskytnutie informácie,
  • Výzva na doplnenie žiadosti,
  • Potvrdenie prevzatia žiadosti,
  • Postúpenie žiadosti inému orgánu,
  • Vzory príslušných rozhodnutí podľa toho, akým spôsobom sa žiadosť vybavuje,
  • vzor Záznamu v spise a pod.

 

Ponúkame Vám vypracovanie Smernice o poskytovaní informácií, prispôsobenej na podmienky Vašej obce.