Profesionálne dokumenty na mieru

Komunitný plán sociálnych služieb


 

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ktoré vypracúva Ministerstvo).

 Od 1.1.2018 je účinná novela zákona, ktorá do tvorby komunitných plánov zaviedla viacero zmien. Zmenili sa niektoré povinné náležitosti, ktoré musí komunitný plán obce obsahovať (napr. analýza poskytovaných soc. služieb a analýza požiadaviek prijímateľov musí byť vykonaná podľa druhov, foriem a poskytovateľov soc. služieb, rovnako musia byť takýmto spôsobom definované ciele a priority KPSS a pod.). Tých zmien je viacero, pričom zákon nariaďuje, aby si obce svoje existujúce komunitné plány uviedli do súladu s novým znením zákona najneskôr do konca júna 2018.

 Znamená to teda, že najneskôr do konca júna musí obec svoj nový alebo aktualizovaný komunitný plán schváliť v zastupiteľstve a, čo je ďalšia novinka, do 15 dní od schválenia v zastupiteľstve ho musí zaslať svojmu VÚC.

 

Čo Vám ponúkame?

Ponúkame Vám

 • vypracovanie nového Komunitného plánu sociálnych služieb  alebo
 • aktualizáciu Vášho "starého" KPSS (túto možnosť však považujeme len za okrajovú, nakoľko v nadväznosti na rozsah zmien a nových povinných náležitostí, ktoré komunitný plán musí obsahovať, je oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie vypracovať rovno nový KPSS).

 

Čo tým získate?

Vypracovaním komunitného plánu prostredníctvom našej spoločnosti získate dokument, ktorý

 • je na vysokej odbornej úrovni,
 • je v súlade s novým zákonom,
 • dobre vyzerá a
 • ktorý získate za rozumnú cenu.

 No a na zahodenie určite nie je ani ČAS, ktorý tým taktiež získate. Nemusíte sa v podstate o nič starať - všetko vybavíme za Vás a Vy sa tak pokojne môžete venovať svojim ostatným pracovným povinnostiam Smile.

 

Čo treba urobiť?

Kontaktovať nás Smile. Či už

 • telefonicky: 0902 460 518,
 • emailom na adresu: dokumentypreobce@gmail.com
 • alebo cez náš kontaktný formulár.

 

Aký bude nasledujúci postup?

Telefonicky alebo emailom Vám:

 • podrobne vysvetlíme celý postup spracovania dokumentu (najmä čo všetko treba pri jeho spracovaní dodržať),
 • vyžiadame si od Vás potrebné podklady,
 • dohodneme ďalšie potrebné náležitosti,
 • spracovaný NÁVRH Komunitného plánu Vám zašleme na pripomienkovanie,
 • upravíme dokument podľa Vašich prípadných pripomienok,
 • zašleme Vám vypracovaný dokument,
 • HOTOVO.

Následne potrebujete tento komunitný plán už len schváliť v zastupiteľstve a do 15 dní od schválenia ho zaslať na VÚC.