Profesionálne dokumenty na mieru

Hazardné hry po novom


Od 1.3.2019 nadobúda účinnosť nový zákon o hazardných hrách, ktorý do oblasti hazardu zavádza nové pravidlá. Z pohľadu miest a obcí je dôležité najmä to, že tieto získavajú z hľadiska regulácie hazardných hier nové kompetencie (a tiež nové povinnosti voči Úradu pre reguláciu hazardných hier).

Ak teda obec chce, môže formou VZN vydávať pre kasína a herne na svojom území rôzne obmedzenia/zákazy.