Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o zásadách uskutočňovania propagácie a reklamy


 

Na území obce sa obyčajne nachádza množstvo rôznych reklamných tabúľ, stojanov, bannerov, billboardov, bigboardov, megaboardov, svietiacich, blikajúcich aj neosvetlených panelov, vitrín a boxov, ale aj rôznych prenosných tabúľ, plagátov, letákov a pod. Niektoré stoja samostatne, niektoré sú upevnené o fasádu, o strechu alebo oplotenie, iné sú zase položené na chodníku alebo na tráve. A stále pribúdajú. Čo s tým? Môže obec toto všetko nejako regulovať?

 

Celú túto problematiku rieši obec dvomi cestami – jednak cestou stavebného úradu cez prenesený výkon štátnej správy a tiež cestou originálnych kompetencií obce. Ponúkame Vám vypracovanie VZN šitého na mieru Vašej obce a tiež Vám poradíme čo/ako/prečo s takouto reklamou.