Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o používaní pyrotechniky


VZN o používaní pyrotechniky na území obce

 

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii z dôvodu ochrany verejného poriadku opätovne zveril samosprávam možnosť regulovať používanie pyrotechnických výrobkov na svojom území. Samosprávy však nemôžu regulovať všetky kategórie pyrotechnických výrobkov, ale iba niektoré z nich.

 

Vysvetlíme Vám, ktorá pyrotechnika do akej kategórie spadá, ktoré kategórie a akým spôsobom môžete regulovať a čo všetko si obec z hľadiska používania pyrotechniky ešte môže upraviť. Rovnako Vám vysvetlíme čo s ohňostrojmi a ohňostrojnými prácami – aké treba oznámenia/povolenia/súhlasy a pod. Na základe konzultácie Vám vypracujeme VZN šité na mieru Vašej obce.

VZN o používaní pyrotechniky - titulná strana
VZN o používaní pyrotechniky - obsah