Profesionálne dokumenty na mieru

VZN o umiestňovaní volebných plagátov


Toto VZN vydáva obec podľa zákona č. 181/2014 o volebnej kampani. Obec si v tomto VZN určuje miesta, kde sú (alebo budú) inštalované panely (tabule, príp. iné vhodné nosiče), na ktorých majú kandidujúce subjekty možnosť umiestniť svoje plagáty v rámci volebnej kampane.