Profesionálne dokumenty na mieru

Smernica o používaní kamerového systému


Smernica o používaní kamerového systému

V prípade, že Vaša obec zaviedla kamerový systém, je podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov povinná vypracovať Smernicu o používaní kamerového systému, viesť evidenčný list informačného systému, starosta obce je povinný vykonať poučenie oprávnených osôb, príp. aj poučenie o mlčanlivosti a obec je taktiež povinná uzavrieť zmluvu o ochrane osobných údajov so sprostredkovateľom (ak osobné údaje z kamerového systému spracúva tretia osoba).

 

Túto smernicu ako aj celú sprievodnú dokumentáciu vypracúvame a dodávame obciam spoločne s Bezpečnostným projektom informačných systémov. Ak však už obec Bezpečnostný projekt spracovaný má a potrebuje len smernicu, nie je pre nás žiaden problém dodať ju.